Vracíme vodu lesu
Mobilní aplikace

Zahájili jsme program

 • Odstartovali jsme celostátní program Vracíme vodu lesu, největší v historii Lesů České republiky.
 • Zadržujeme vodu v krajině. Vznikají stovky malých nádrží, mokřady, rybníčky, revitalizace, meandrující potoky.
 • Budujeme 73 nových nádrží, 292 obnovujeme a opravujeme. Další budou přibývat.
 • Investujeme přes miliardu korun.

Klikněte na symbol kapky a dozvíte se, co jsme kde postavili nebo zrekonstruovali.

 • Dokončená stavbaDokončená stavba
 • Probíhající stavbaPřipravovaná/probíhající stavba

Proč to děláme


 • Lesy podporují vznik srážek

 • Lesy jsou přirozené chladící systémy

 • Lesy zásobují podzemní vody

 • Lesy vytvářejí toky vzduchu a vlhkosti

 • Lesy zpomalují odtok vody

Vracíme vodu lesu

Lesy ČR jsou správcem přibližně třetiny drobných vodních toků u nás, jedná se o více než 38 000 km říček, bystřin a potoků. Obnovujeme a udržujeme stovky mokřadů, tůní i rybníků. Lesy jsou přirozenou zásobárnou vody. Zabraňují rychlému odtoku přívalových srážek, kryjí půdu před slunečními paprsky a vytvářejí přívětivé klima pro život rostlin a živočichů.

Česko je střecha Evropy. Všechna voda od nás odtéká. Musíme s ní proto lépe hospodařit. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) je stav podzemních vod na třetině území ve stavu sucha.

 • 9,6°C průměrná celoroční
  teplota v roce 2018.
 • +1,7°C o tolik vyšší než mezi
  lety 1981 až 2010.
 • 76% srážek oproti průměrné
  hladině srážek a sněhu.
 • -500mm srážek od roku 2015. To je jako
  kdyby 3/4 roku nepršelo.

Každý den jeden rybník

Od roku 2015 Ministerstvo zemědělství poskytlo k omezení následků sucha a k řešení nedostatku vody již zhruba 29 mld. Kč. V současnosti MZe připravuje také stavbu nových přehradních nádrží v regionech, které jsou nedostatkem vody ohroženy nejvíce.

Zahájeny jsou práce na zvýšení hladin Novomlýnských nádrží, kde akumulovaná voda poslouží závlahám i k zaplavování lužního lesa.

Ing. Miroslav Toman, CSc.

„Spolu s Lesy ČR plánujeme postavit nebo opravit 1215 rybníků za tři roky. Dalo by se tedy říct, že co den, to jeden rybník." Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství ČR

Ing. Josef Vojáček

„Vytváříme plochy s přirozenou zásobárnou vody, zpomalujeme její odtok z krajiny a zmírňujeme sucho.
Zahájili jsme a budeme pokračovat ve více než 350 vodohospodářských stavbách.” Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR

Mýty o vodě v lese

Lesy vysušují krajinu

Tento mýtus vychází z představy, že suché pole neztrácí vodu výparem, zatímco les, mokřad a zejména vodní plocha vodu vypařují, a proto „vysušují krajinu“. Ve skutečnosti je tomu naopak.

Sluneční záření dosahující za jasného dne intenzity 1000 W/m2 ohřívá povrch polí až na 60 stupňů Celsia, od přehřáté plochy se ohřívá vzduch a stoupá vzhůru. Vzduch o teplotě 40 stupňů Celsia a relativní vlhkosti 20 % obsahuje 10 g vody (ve formě vodní páry) v krychlovém metru. I při velmi pomalém vzestupném proudění 0,1 metru za vteřinu vystoupá za jednu hodinu nad metr čtvereční plochy do atmosféry 360 kubíků ohřátého vzduchu, který tak odnesl 3,6 kg vody, za deset hodin tedy 36 kg vody.

Les, mokřad, rybník vypařují pouze několik litrů vody ze čtverečního metru.

Odpařováním se ztrácí voda z planety

Ve skutečnosti je množství vody na Zemi stejné už desítky milionů let. Lidé dnes pijí fakticky stejnou vodu, kterou již pili dinosauři. Jediné, co se mění, je poměr, jaké množství vody je vázáno v jednotlivých složkách. V současné době je větší množství vody než dříve v atmosféře. Teplejší vzduch je totiž schopen pojmout větší množství vody, aniž by se z atmosféry vracela zpět na zem v podobě srážek.

Jehličnany vysušují les

Jehličnany hrají významnou roli ve zpomalování odtoku vody při deštích. To je dáno podstatně větší plochou jehličí oproti ploše listnatých stromů. Smrkové monokultury také účinněji zpomalí například tání sněhu, než smíšené nebo listnaté porosty. Tolik proti zjednodušujícímu tvrzení, že listnaté lesy vyřeší vše.

Nevyřeší.

Porosty srovnatelného věku dokážou z deště o celkovém úhrnu do 25 mm zachytit 5,1 až 6,3 mm v případě smrkového porostu, zatímco v případě borového porostu je to 3,0 až 3,9 mm a v případě bukového porostu 3,5 až 4,1 mm. (pro porovnání – ostružiník 2,6 mm, borůvčí 1,2 mm).

Sucho neničí jen smrkové monokultury

Sucho neničí pouze smrkové monokultury, nedostatkem vody trpí i lužní lesy s duby, jasany, jilmy či olšemi, které jsou závislé na pravidelném jarní zaplavení vodou.

Umělý stromek šetří přírodu

Koupí umělého vánočního stromku se nechrání životní prostředí, naopak. Z testů vypracovaných na Vídeňské univerzitě bylo zjištěno, že k výrobě jednoho umělého stromku je spotřebováno tolik kyslíku, kolik vyprodukuje několik set živých vánočních stromků po celou dobu svého růstu. Zájem o umělé vánoční stromky i proto podle statistik v zahraničí klesá.

Ta naše voděnka čistá

Chřadnutí dřevin nezpůsobuje pouze sucho nebo expanze škůdců, ale také voda a zejména sníh kontaminovaný rozpuštěnými solemi, které se používají k posypům v zimním období. V jarním období pak dochází k příjmu chloridů ze zasolené půdy a k jejich ukládání v asimilačním aparátu dřevin.

Při provozu motorových vozidel v blízkosti lesních porostů dochází k jejich poškození buď kontaktně odstřikovanou solnou břečkou nebo jemným aerosolem vířeným při průjezdu vozidel a ulpíváním v korunách stromů. Tímto nebezpečím jsou nejvíce ohroženy jehličnany.

Aktuality

2. 7. 2020

#vracimevodulesu i na Hodonínsku

Velký mokřad na 1,22 hektarech obnovily na Hodonínsku v Jihomoravském kraji Lesy České republiky. Projekt za 3,9 milionů koroun bez DPH je dalším z mnoha uskutečněných v rámci podnikového programu Vracíme vodu lesu.

26. 6. 2020

Dokončili jsme obnovu rašeliniště v Krušných horách

Rašeliniště mezi obcemi Pernink a Abertamy v Karlovarském kraji obnovily Lesy České republiky v rámci podnikového programu Vracíme vodu lesu. V projektu za osm a půl milionu korun šlo o 66 hektarů, tedy největší revitalizované rašeliniště v Krušných horách. Dnes se v oblasti opět drží voda a tvoří rašelina.

18. 6. 2020

Velká voda prověřila koryto Debrného potoka

Víkendová velká voda prověřila nové přírodní koryto Debrného potoka, které nechaly nad Nasavrky v Pardubickém kraji nedaleko skanzenu Země Keltů vybudovat za bezmála 980 tisíc korun Lesy České republiky. Voda se z meandrujícího koryta rozlila do přilehlé nivy a naplnilo se i všech sedm nových tůní. Podnik projekt dokončil v rámci vlastního programu Vracíme vodu lesu.

Zobrazit všechny aktuality
Výsledky programu #vracimevodulesu
Projekt #vracimevodulesu i v roce 2020
Pustý zámek a Police
Lechovice a Borušovský potok
Kudlovský potok a vodní nádrž Osvětimany
Vodní nádrže Julinka a Liduška
Nádrž Líšný
Rumpolův rybník
Carousel left
Carousel left

Pro vás

Zahrajte si šifrovací hru!

Vypravte se na cestu s kapkou vody a odhalte, proč je jí v lese dobře. Hra provede váš tým po lesích Křivoklátska pomocí šifer, tajemných úkolů a logických hádanek. Přihlaste se zde: trails.cryptomania.cz/vracimevodulesu/

Vyzkoušejte bonusovou šifru zde.

Více na našem Instagramu

Děkujeme za podporu, stahujte pro radost:

Tapety
Osmisměrka

Sledujte náš Facebook

Poslouchejte náš podcastový kanál