Vracíme vodu lesu
Mobilní aplikace

Největší program v historii

V roce 2023:

 • Předpokládáme realizaci 180 staveb (včetně drobných opatření typu tůní a meliorací)
 • V plánu je projekční příprava na dalších 110
 • Zajištění těchto akcí finančně představuje v roce 2023 cca 250 milionů korun.

V roce 2022:

 • 190 dokončených staveb (+ dalších 155 drobných opatření typu tůní a meliorací)
 • U 90 akcí probíhala projekční příprava
 • Zajištění těchto akcí finančně představovalo v roce 2022 cca 240 milionů korun

V roce 2021:

 • 70 dokončených staveb (+ dalších 110 drobných opatření typu tůní a meliorací)
 • 40 rozestavěných staveb
 • U 90 akcí probíhala projekční příprava
 • Zajištění těchto akcí finančně představovalo v roce 2021 cca 180 milionů korun

V roce 2020:

 • 80 dokončených staveb (+ dalších 80 drobných opatření typu tůní a meliorací)
 • 50 rozestavěných staveb
 • U 150 akcí probíhala projekční příprava
 • Zajištění těchto akcí finančně představovalo v roce 2020 cca 210 milionů korun
 • V roce 2019 jsme zahájili celostátní program Vracíme vodu lesu, největší v historii Lesů České republiky.
 • Zadržujeme vodu v krajině. Vznikají stovky malých nádrží, mokřady, rybníčky, revitalizace, meandrující potoky.
 • V roce 2019 jsme dokončili 100 staveb a 80 jsme projektovali, prostavěli jsme 230 mil. Kč.
 • Do programu Vracíme vodu lesu plánujeme investovat přes miliardu korun.

Klikněte na symbol kapky a dozvíte se, co jsme kde postavili nebo zrekonstruovali.

Dokončená stavbaDokončená stavba
Probíhající stavbaPřipravovaná/probíhající stavba
Stavba zaznamenaná na videoStavba zaznamenaná na video

Proč to děláme


 • Lesy podporují vznik srážek

 • Lesy jsou přirozené chladící systémy

 • Lesy zásobují podzemní vody

 • Lesy vytvářejí toky vzduchu a vlhkosti

 • Lesy zpomalují odtok vody

Vracíme vodu lesu

Lesy ČR jsou správcem přibližně třetiny drobných vodních toků u nás, jedná se o více než 38 000 km říček, bystřin a potoků. Obnovujeme a udržujeme stovky mokřadů, tůní i rybníků. Lesy jsou přirozenou zásobárnou vody. Zabraňují rychlému odtoku přívalových srážek, kryjí půdu před slunečními paprsky a vytvářejí přívětivé klima pro život rostlin a živočichů. Česko je střechou Evropy. Všechna voda od nás odtéká. Musíme s ní proto lépe hospodařit

Čeho chceme dosáhnout?

 • zmírnění negativních následků sucha - nedostatku vody
 • zadržení vody a zpomalení jejího povrchového odtoku
 • udržení a posílení biodiverzity v krajině

Projekt s velkou dynamikou

V roce 2019 Lesy České republiky zahájily největší projekt ve své historii – Vracíme vodu lesu. „Jedná se o výstavbu, rekonstrukci a opravy vodních nádrží i tůní, revitalizaci toků a mokřadů, úpravy odtokových poměrů a dalších opatření podporujících akumulaci vody a zpomalení jejího odtoku z krajiny,“ přibližuje náš projekt Ing. Tomáš HOFMEISTER, vedoucí odboru vodního hospodářství.

 • 9,5°C byla průměrná denní teplota v roce 2019. Jednalo se o druhý nejteplejší rok od roku 1961, teplejší byl jen rok 2018 (9,6 stupňů Celsia)
 • +1,7°C o tolik vyšší byla v roce 2019 průměrná denní teplota v porovnání s lety 1981 až 2010.

V letech 1961 až 2010 se podle serveru intersucho.cz nevyskytovalo dlouhodobé extrémní sucho. Tento fakt porovnáváme s údaji z konce dubna v posledních čtyřech letech, z nichž jednoznačně vyplývá, že se v posledních letech na celém území České republiky potýkáme s největším suchem za 60 let.

Odchylka sucha od průměru srážek v letech 1961 až 2010 v porovnání se současností

2017 30. 4. 2017
2019 5. 5. 2019
2018 29. 4. 2018
2020 27. 4. 2020
Mapový zdroj: www.intersucho.cz
bez rizika sucha
počínající sucho
mírné sucho
výrazné sucho
výjimečné sucho
extrémní sucho

Mýty o vodě v lese

Lesy vysušují krajinu

Tento mýtus vychází z představy, že suché pole neztrácí vodu výparem, zatímco les, mokřad a zejména vodní plocha vodu vypařují, a proto „vysušují krajinu“. Ve skutečnosti je tomu naopak.

Sluneční záření dosahující za jasného dne intenzity 1000 W/m2 ohřívá povrch polí až na 60 stupňů Celsia, od přehřáté plochy se ohřívá vzduch a stoupá vzhůru. Vzduch o teplotě 40 stupňů Celsia a relativní vlhkosti 20 % obsahuje 10 g vody (ve formě vodní páry) v krychlovém metru. I při velmi pomalém vzestupném proudění 0,1 metru za vteřinu vystoupá za jednu hodinu nad metr čtvereční plochy do atmosféry 360 kubíků ohřátého vzduchu, který tak odnesl 3,6 kg vody, za deset hodin tedy 36 kg vody.

Les, mokřad, rybník vypařují pouze několik litrů vody ze čtverečního metru.

Odpařováním se ztrácí voda z planety

Ve skutečnosti je množství vody na Zemi stejné už desítky milionů let. Lidé dnes pijí fakticky stejnou vodu, kterou již pili dinosauři. Jediné, co se mění, je poměr, jaké množství vody je vázáno v jednotlivých složkách. V současné době je větší množství vody než dříve v atmosféře. Teplejší vzduch je totiž schopen pojmout větší množství vody, aniž by se z atmosféry vracela zpět na zem v podobě srážek.

Jehličnany vysušují les

Jehličnany hrají významnou roli ve zpomalování odtoku vody při deštích. To je dáno podstatně větší plochou jehličí oproti ploše listnatých stromů. Smrkové monokultury také účinněji zpomalí například tání sněhu, než smíšené nebo listnaté porosty. Tolik proti zjednodušujícímu tvrzení, že listnaté lesy vyřeší vše.

Nevyřeší.

Porosty srovnatelného věku dokážou z deště o celkovém úhrnu do 25 mm zachytit 5,1 až 6,3 mm v případě smrkového porostu, zatímco v případě borového porostu je to 3,0 až 3,9 mm a v případě bukového porostu 3,5 až 4,1 mm. (pro porovnání – ostružiník 2,6 mm, borůvčí 1,2 mm).

Sucho ničí jen smrkové monokultury

Sucho neničí pouze smrkové monokultury, nedostatkem vody trpí i lužní lesy s duby, jasany, jilmy či olšemi, které jsou závislé na pravidelném jarní zaplavení vodou.

Umělý stromek šetří přírodu

Koupí umělého vánočního stromku se nechrání životní prostředí, naopak. Z testů vypracovaných na Vídeňské univerzitě bylo zjištěno, že k výrobě jednoho umělého stromku je spotřebováno tolik kyslíku, kolik vyprodukuje několik set živých vánočních stromků po celou dobu svého růstu. Zájem o umělé vánoční stromky i proto podle statistik v zahraničí klesá.

Ta naše voděnka čistá

Chřadnutí dřevin nezpůsobuje pouze sucho nebo expanze škůdců, ale také voda a zejména sníh kontaminovaný rozpuštěnými solemi, které se používají k posypům v zimním období. V jarním období pak dochází k příjmu chloridů ze zasolené půdy a k jejich ukládání v asimilačním aparátu dřevin.

Při provozu motorových vozidel v blízkosti lesních porostů dochází k jejich poškození buď kontaktně odstřikovanou solnou břečkou nebo jemným aerosolem vířeným při průjezdu vozidel a ulpíváním v korunách stromů. Tímto nebezpečím jsou nejvíce ohroženy jehličnany.

Aktuality

13. 9. 2023

Sedmnáct nových tůní na Bruntálsku a Opavsku

Zpomalují odtok vody z krajiny, zlepšují lokální klima a vytvářejí dobré podmínky pro vodomilné rostliny a živočichy – sedmnáct tůní nechali letos v létě za 1,5 milionu korun vyhloubit vodohospodáři z Lesů České republiky. Na obou březích Bílčického potoka v okresech Bruntál a Opava tak podnik dokončil další projekt financovaný z vlastního programu Vracíme vodu lesu.

7. 9. 2023

Začínáme stavět klapkový jez na Dyji

Po dnešním předání staveniště může začít stavba několik let připravovaného vzdouvacího klapkového jezu na Dyji režírovaná Lesy České republiky. Díky jezu bude možné zvýšit hladinu řeky a zavodňovat soustavu kanálů nejrozsáhlejších lužních lesů v zemi strádajících suchem.

3. 8. 2023

Na Třeboňsku vybudovaly Lesy ČR vodní nádrž Lesník

Zadržet vodu v lesním komplexu na Třeboňsku jihozápadně od obce Branná se daří díky nové nádrži zvané Lesník. Lesy ČR ji vybudovaly během deseti měsíců v rámci programu Vracíme vodu lesu. Práce začaly loni v září.

Zobrazit všechny aktuality
Výsledky programu #vracimevodulesu
Projekt #vracimevodulesu i v roce 2020
Pustý zámek a Police
Lechovice a Borušovský potok
Kudlovský potok a vodní nádrž Osvětimany
Vodní nádrže Julinka a Liduška
Nádrž Líšný
Rumpolův rybník
Carousel left
Carousel left

Pro vás

Zahrajte si šifrovací hru!

Vypravte se na cestu s kapkou vody a odhalte, proč je jí v lese dobře. Hra provede váš tým po lesích Křivoklátska pomocí šifer, tajemných úkolů a logických hádanek. Přihlaste se zde: trails.cryptomania.cz/vracimevodulesu/

Vyzkoušejte bonusovou šifru zde.

Materiály ke stažení

Více na našem Instagramu

Děkujeme za podporu, stahujte pro radost:

Tapety
Osmisměrka

Sledujte náš Facebook

Poslouchejte náš podcastový kanál